மூன்றில் ஒரு பகுதி மாணவர்கள் , என்ன செய்ய வேண்டும் ?

மூன்றில் ஒரு பகுதி மாணவர்கள் , என்ன செய்ய வேண்டும் ? என்று ஒரு பட்டியல் தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் . ஒவ்வொரு நாளுக்கும்

Read more

தோல்வியா எது கிடைக்கும் என்ற பயம் .

தோல்வியா எது கிடைக்கும் என்ற பயம் . புத்திசாலித்தனமான செயல் என்ன தெரியுமா ? விருப்பமில்லாத செயலை எப்படியாவது , எத்தனை சீக்கிரம் செய்து முடிக்க முடியுமோ

Read more

காலம் தாழ்த்துதல் – பல தோல்விகளுக்குக் காரணம்

குறைந்த மதிப்பெண்கள் பெறுவது . குறைந்த கிரேடுகள் வாங்குவது இதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் , என்னுடைய அனுபவத்தை வைத்து சொல்லுகிறேன் . நேரத்தைச் சரியாகப் பங்கீடு செய்யாமல்

Read more

தேர்வுகளுக்கு முன் நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வாழ்க்கை முறை

தேர்வுகளுக்கு முன் நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வாழ்க்கை முறை இடைவேளை கொடுங்கள் . நம் மூளை இருக்கிறதே , அதுவும் தசை போன்றதே . இடைவிடாமல் வேலை

Read more

உங்கள் வெற்றியை நீங்களே பாராட்டுங்கள் !

உங்கள் வெற்றியை நீங்களே பாராட்டுங்கள் ! சிறிய சிறிய வெற்றிகளுக்கு , சிறுசிறு பரிசுகள் நீங்களாகவே கொடுத்துக் கொள்ளலாம் . தவறில்லை . உதாரணமாக , ‘

Read more

ஒரு நாளில் 48 மணிநேரம் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் ?

ஒரு நாளில் 48 மணிநேரம் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் ? எக்கச்சக்க வேலை . இருக்கிற நேரமோ குறைவு . எனவே இடைவிடாத பரபரப்பு இதை

Read more